Trifunović P. Dušan

(1880-1942)

 
 
 
 
Trifunović P, Dušan, div.general (Svilajnac, 1. III 1880 - Nirnberg, 28. II 1942) Pitomac 29. kl. Niže škole i 12. kl. Više škole VA. Završio generalštabnu pripremu.
 
Na dužnostima: od 26. X 1904. vodnik u 1. konj.btr; od 10. X 1906. kdir 1. konj.btr. U ratovima 1912 - 1913: načelnik štaba Javorske brg; 1913. načelnik štaba Dunavske div. II poz. U ratu 1914 - 1918: do 1916. načelnik štaba Kombinovane div; od 1. III 1916. načelnik štaba Vardarske div; od 28. XII 1916. načelnik štaba Šumadijske div; od 20. II 1917. pomoćnik načelnika Štaba 1. armije; od 10. IX 1917 .šef Đeneralštabnog odseka Opštevojnog od. MV i adutant kralja Petra (do 1920). Posle rata: od 25. X 1920. do  XI 1921. ekspert za albanska pitanja u Delegaciji na Mirovnoj konferenciji; od 10. XI 1921. načelnik Obaveštajnog od. Gl.generalštaba i profesor "Taktike" na Višoj školi VA od 16. XII 1921. do 20. X 1923; od 17. IX 1923 v.d. pa kdt l.KD; od 6. XI 1924. do 24. XII 1926. ministar vojske i mornarice. Na raspolaganju do penzionisanja 24. XI 1927. Preveden u rezervu 26. VIII 1930. U AR aktiviran iz rezerve i postavljen za kdta 7. armije. Zarobljen od ustaša 10. IV u Petrinji. Umro u Oflagu 1942. 
 
Unapređen u čin: majora 5. V 1911; ppukovnika 31. X 1913; pukovnika 1. X 1915; div.generala 21. X 1923. Odlikovan KZM III i IV. 
 

Porodične prilike: otac Panta - art. ppukovnik, majka Marica kćer Hadži-Maksima kafedžije iz Beograda; brat Dragoljub art. pukovnik; od 1920 oženjen gđicom Milankom, kćerkom Đure Ladenskog trgovca iz Srbobrana. Kumovi generali Mihailo Rašič i Radovan Obradović; deca: Predrag profesor univerziteta i Dušanka bibliotekar na Univerzitetu Fladelfija u Pensilvaniji. Do AR sa stanom u Palmotićevoj br. 9. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas