Majstorović P. Žarko

(1891-1960)

 


MAJSTOROVIĆ P. ŽARKO, div.general (Azanja, 25.I 1891 - Beograd, 14. V 1960) Pitomac 40. kl. Niže škole i 22. kl. Više škole VA.

Na dužnostima: od 9. IX 1913 vodnik u 4.kp. U ratovima 1912 - 1913: vodnik u 4.kp. U ratu 1914 - 1918: kdir u 4.kp; od 1916 kdir 2.esk/l.kp.

Evidentiran od VK kao član "Crne ruke" od 29.VIII 1912 (uveo ga major Mihailo Gavrović). Predviđen je bio za uklanjanje iz vojske 1917. Učestvovao u operacijama za oslobadanje Koruške 1919. Posle rata: od 23. III 1925 načelnik štaba l.KD; od 24. II 1927 v.d. načelnik štaba Jadranske div.obl; od 18. XI 1927 u Generalštabu Jadranske div.obl; od 14. IV 1928 načelnik štaba kd-e Drinske div.obl; od 4. VI 1930 vojni izaslanik u Grčkoj i Turskoj sa sedištem u Atini; od 29. II 1932. načelnik štaba kd-e Vardarske div.obl; od 19. V 1934. kdt 46.pp: od 16. V 1935. pomoćnik šefa Generalštabnog od. MVM; od 6. III 1936. do 3. III 1939. ađutant kralja; od 6. III 1936 u II odeljenju Inspekcije zemaljske odbrane, pored redovne dužnosti; od 20. III 1939 načelnik Obaveštajnog od. Gl. generalštaba; od 31.X 1939. pomoćnik upravnika VA za Višu školu; od 29. I 1940. načelnik 1 direkcije Gl.generalstaba; od 23. X 1940. kdt 3.KD Na istoj dužnosti je bio i u AR. Odveden u zarobljeništvo. Otpušten 13. III 1942.

Unapređen u čin: pporučnika 1911; brg.generala 31. XII 1936; div.generala 31.XII 1946. Odlikovan ordenom KZM IV. Dao izjavu A VII 1946.

Porodične prilike: od 1919. oženjen gđicom Norom (u. 3. IV 1962.), kćerkom dr Jovana Popovića advokata iz Temišvara. Porodica je do AR stanovala u Osmana Dikića br.25. Sahranjen na Novom groblju, parcela 49.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas