Ova organizacijska celina VOA realizuje kadrovsku, finansijsku, tehničku i logističku podršku neophodnu za efikasno izvršavanje svih funkcija i zadataka VOA. Planira, organizuje i koordinira aktivnosti iz oblasti upravljanja ljudskim, materijalnim i finansijskim resursima i edukaciju kadrova u obaveštajnoj delatnosti za potrebe VOA i sistema odbrane.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas