Vojnoobaveštajna agencija je nosilac vojnoobaveštajne funkcije u MO i VS koja obuhvata:

  • obaveštajno-operativne poslove,
  • vojnodiplomatske poslove i
  • obaveštajno-izviđačke poslove.
Obaveštajno-operativni poslovi se izvršavaju u vojnoobaveštajnim centrima VOA.

Vojnodiplomatski poslovi se izvršavaju u izaslanstvima odbrane, u skladu sa zakonima i Bečkom konvencijom o diplomatskim i konzularnim odnosima.

Obaveštajno-izviđačke poslove realizuje Uprava za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) Generalštaba Vojske Srbije sa svojim obaveštajno-izviđačkim organima.

Vojnoobaveštajna agencija podržava obaveštajno obezbeđenje Vojske Srbije težišno na strategijskom nivou, koje se odnosi na indikacije i upozorenja, obaveštajnu pripremu prostora angažovanja snaga odbrane u inostranstvu, razumevanje situacije, pripremu i zaštitu snaga. Podrška zaštiti snaga naročito je važna u multinacionalnim operacijama u inostranstvu.

Uspostavljen je adekvatan obaveštajni sistem kojim se organizuje rad stručnih organa VOA i obaveštajnih elemenata Vojske tako da sačinjavaju funkcionalnu celinu u podršci nacionalnim interesima Republike Srbije i angažovanim snagama, kako bi se obezbedila blagovremena podrška Vojsci Srbije u realizaciji strategijskog obaveštajnog obezbeđenja.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas