Vojnoobaveštajna agencija u svom radu realizuje dve osnovne funkcije:

 

 • obaveštajno-operativnu i 
 • diplomatsku funkciju u oblasti odbrane.

Obaveštajno-operativna funkcija se obavlja u vojnoobaveštajnim centrima VOA.

Diplomatska funkcija u oblasti odbrane izvršava se u izaslanstvima odbrane, u skladu sa zakonima i Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.

U sistemu odbrane postoji i obaveštajno-izviđačka funkcija (podfunkcija), koja se realizuje preko Uprave za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) Generalštaba Vojske Srbije.

Vojnoobaveštajna agencija podržava obaveštajno obezbeđenje Vojske Srbije težišno na strategijskom nivou, koje se odnosi na indikacije i upozorenja, obaveštajnu pripremu prostora angažovanja, razumevanje situacije, pripremu i zaštitu snaga. Podrška zaštiti snaga naročito je važna u multinacionalnim operacijama u inostranstvu.

Da bi se obezbedila blagovremena podrška Vojsci Srbije u realizaciji strategijskog obaveštajnog obezbeđenja, uspostavljen je adekvatan obaveštajni sistem, kojim se organizuje rad stručnih organa VOA i obaveštajnih elemenata Vojske tako da sačinjavaju funkcionalnu celinu u podršci nacionalnim interesima Republike Srbije i angažovanim snagama.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

 • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

  Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

 • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

 • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

  Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas