U skladu sa definisanim misijama, osnovni zadaci VOA su:

 

U prvoj misiji:

 

 1. praćenje i istraživanje političko-bezbednosne situacije u okruženju, koja može da generiše rizike i pretnje bezbednosti države;
 2. praćenje vojnog faktora međunarodnih odnosa;

 

U drugoj misiji:

 

 1. usmeravanje i planiranje obaveštajnih priprema i obaveštajnog obezbeđenja Vojske Srbije;
 2. dostavljanje i razmena obaveštajnih podataka i informacija sa obaveštajno-izviđačkim organima i jedinicama Vojske Srbije;
 3. praćenje kriza u regionima gde su ili mogu biti angažovane nacionalne snage u multinacionalnim operacijama;

 

U trećoj misiji:

 

 1. predstavljanje MO i Vojske Srbije u inostranstvu;
 2. zaštita interesa MO i Vojske Srbije i učešće u razvoju međuarmijske saradnje;
 3. obaveštavanje o uslovima i razvoju događaja u državi kod koje se akredituje.

 

Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji (član 25.) definisani su poslovi i zadaci čijom realizacijom se ostvaruju nadležnosti VOA.
 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

 • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

  Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

 • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

 • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

  Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas