Pripadnici VOA su oficiri, podoficiri, državni i vojni službenici i nameštenici. Na rad u VOA, putem konkursa i na osnovu sklonosti i ličnih afiniteta, primaju se kandidati koji su visoko motivisani, spremni da prihvate izazov koji donosi rad na zanimljivom, dinamičnom, uzbudljivom i veoma odgovornom poslu, ali tek nakon temeljnih bezbednosnih i psihofizičkih provera, kao i procene intelektualnih sposobnosti i emocionalne stabilnosti, što je definisano veoma strogim kriterijumima.

Složena procedura selekcije uslovljena je visokim zahtevima za najkvalitetnijim kadrom, što je u skladu sa specifičnostima obaveštajne delatnosti. Kao rezultat postavljenih kriterijuma osobe izabrane za rad u VOA poseduju visoku psihofizičku stabilnost, razvijenu opštu inteligenciju i specifične sposobnosti (verbalne, spacijalne, numeričke...), snalažljivost, prilagodljivost, fleksibilnost i kreativnost u pristupu raznovrsnim situacijama sa kojima se mogu suočiti.

Na raznim dužnostima u VOA se nalaze i pripadnici ženskog pola. Trenutno žene čine 20% zaposlenih, a tendencija je da se u ovoj godini broj poveća.

Većina pripadnika Agencije je, osim formalnog visokog obrazovanja stečenog na vojnim akademijama i civilnim fakultetima, završila i poslediplomska usavršavanja - specijalizacije, magisterijum i doktorat i određene oblike stručne edukacije iz oblasti obaveštajne delatnosti u zemlji i inostranstvu.

Znanje najmanje jednog stranog jezika je jedan od osnovnih i neophodnih uslova za rad u VOA i tome se pridaje veliki značaj.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas