Pripadnici VOA su oficiri, podoficiri, državni i vojni službenici i nameštenici. Na rad u VOA, putem konkursa i na osnovu sklonosti i ličnih afiniteta, primaju se kandidati koji su visoko motivisani, spremni da prihvate izazov koji donosi rad na zanimljivom, dinamičnom, uzbudljivom i veoma odgovornom poslu, ali tek nakon temeljnih bezbednosnih i psihofizičkih provera, kao i procene intelektualnih sposobnosti i emocionalne stabilnosti, što je definisano veoma strogim kriterijumima.

Složena procedura selekcije uslovljena je visokim zahtevima za najkvalitetnijim kadrom, što je u skladu sa specifičnostima obaveštajne delatnosti. Kao rezultat postavljenih kriterijuma osobe izabrane za rad u VOA poseduju visoku psihofizičku stabilnost, razvijenu opštu inteligenciju i specifične sposobnosti (verbalne, spacijalne, numeričke...), snalažljivost, prilagodljivost, fleksibilnost i kreativnost u pristupu raznovrsnim situacijama sa kojima se mogu suočiti.

Na raznim dužnostima u VOA se nalaze i pripadnici ženskog pola. Trenutno žene čine 20% zaposlenih, a tendencija je da se u ovoj godini broj poveća.

Većina pripadnika Agencije je, osim formalnog visokog obrazovanja stečenog na vojnim akademijama i civilnim fakultetima, završila i poslediplomska usavršavanja - specijalizacije, magisterijum i doktorat i određene oblike stručne edukacije iz oblasti obaveštajne delatnosti u zemlji i inostranstvu.

Znanje najmanje jednog stranog jezika je jedan od osnovnih i neophodnih uslova za rad u VOA i tome se pridaje veliki značaj.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 29.03.2019. | Saopštenje o tribini o NATO agresiji

    U skladu sa Programom obeležavanja 20 godina od odbrane od NATO agresije, izaslanici odbrane Republike Srbije su u proteklom periodu organizovali niz događaja

  • 12.03.2019. | Pukovniku Rašeti francuski orden Nacionalnog reda za zasluge

    Nekadašnjem izaslaniku odbrane Republike Srbije u Republici Francuskoj pukovniku Zoranu Rašeti uručen je orden Nacionalnog reda za zasluge, u rangu viteza

  • 09.03.2019. | Ministar Vulin na Konferenciji izaslanika odbrane

    Sastanku u okviru Konferencije izaslanika odbrane Republike Srbije, održanom danas u Domu Garde na Topčideru, prisustvovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Milan Mojsilović i članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba.

Važniji linkovi

Pratite nas