Organizacijski deo VOA nadležan za unutrašnju kontrolu obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu zakonitosti rada i primene ovlašćenja pripadnika VOA, nadzor nad svrsishodnošću rada, kontrolu realizacije planiranih aktivnosti, ispitivanje nastanka, uzroka i posledica vanrednih događaja i saradnju sa državnim organima u vezi sa pitanjima iz delokruga rada.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas