Kontrola od strane zakonodavne vlasti Kontrola od strane izvršne vlasti Vlada i MO Generalni inspektor Unutrašnja kontrola Javni nadzor

 

 

Načela nadzora

Član 15.

Nadzor nad radom službi bezbednosti zasniva se na sledećim načelima:

  • podređenosti i odgovornosti službi bezbednosti izabranim vlastima Republike Srbije;
  • političke, ideološke i interesne neutralnosti službi bezbednosti;
  • obaveze službi bezbednosti da informišu javnost o izvršavanju svojih zadataka, u skladu sa zakonom;
  • dužnosti nosilaca nadzora nad radom službi bezbednosti da obaveštavaju javnost o rezultatima nadzora;
  • profesionalne odgovornosti i operativne samostalnosti pripadnika službi bezbednosti u izvršavanju dobijenih zadataka i odgovornosti rukovodilaca službi za rad službi.
 
(Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti)

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas