Kontrola od strane zakonodavne vlasti Kontrola od strane izvršne vlasti Vlada i MO Generalni inspektor Unutrašnja kontrola Javni nadzor

 

 

Načela nadzora

Član 15.

Nadzor nad radom službi bezbednosti zasniva se na sledećim načelima:

 • podređenosti i odgovornosti službi bezbednosti izabranim vlastima Republike Srbije;
 • političke, ideološke i interesne neutralnosti službi bezbednosti;
 • obaveze službi bezbednosti da informišu javnost o izvršavanju svojih zadataka, u skladu sa zakonom;
 • dužnosti nosilaca nadzora nad radom službi bezbednosti da obaveštavaju javnost o rezultatima nadzora;
 • profesionalne odgovornosti i operativne samostalnosti pripadnika službi bezbednosti u izvršavanju dobijenih zadataka i odgovornosti rukovodilaca službi za rad službi.
 
(Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti)

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

 • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

  Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

 • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

 • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

  Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas