Opis značenja simbola u znaku VOA:


SOVA kao opšteprihvaćeni simbol u 75% vojnoobaveštajnih institucija širom sveta, jeste najstariji i nepromenljivi simbol znanja, mudrosti, obaveštenosti, sveznajuće istrajnosti, budnosti, oštrine uma, analitičke misli, preciznosti u brzini dejstva, kontemplativnosti i tišine, vrebanja protivnika i izbora i procena tih jakih akcija.

PLAVA BOJA (sove) je simbol istine, intelektualne snage, otkrivanja, lojalnosti, vernosti, postojanosti i razboritosti.

SAĆE (mreža ćelija) je simbol besmrtnosti, celokupnosti, zajedništva u dejstvu, širenja u izgradnji, a po božanskom principu, predstavlja najčvršću razgranatost u svim pravcima. U samom znaku (na sovi) saće je šestougaona objava svetlosti viših božanskih dimenzija u materiji. Kao takvo, predstavlja razgranavanje mreže putem uma i mudrosti, kroz pojedinačno i grupno dejstvo za potrebe stvaranja mira, pravde, zaštite i očuvanja celovitosti sistema, grupa i pojedinaca. Sova koja „stoji” na repu jeste prikaz njene dinamike i veze sa transcendentalnim, kroz materiju i duh u jednom. Saće je u tesnoj vezi sa simbolom mreže koja je prisutna u znaku VOA na sivo-srebrnoj osnovi kružnog štita, a predstavlja mrežu zemljine kugle u zlatnom preseku elipse oko sove.

OREOL (nimb) oko sove kao zlatnožuta ivična linija oko sove i oreol oko kružnog štita sa tekstom VOJNOOBAVEŠTAJNA AGENCIJA predstavlja svetokrug, duhovnu prozračnost, moć genija, emanaciju životne energije i mudrosti kao i transcendentalnu svetlost znanja.

Celokupni znak je OKRUGLI ŠTIT koji je u donjem delu upleten u gnezdo sove, načinjen od hrastovog i lovorovog zlatnog lišća, povezan u celinu državnom trobojkom. Okrugli štit je direktno povezan sa tradicijom Slovena, Srba, Nemanjića i Svetosavlja, što je vidljivo u našim manastirima, na freskama junaka koji nose okrugle štitove.

HRASTOVO I LOVOROVO LIŠĆE, kao simbol, zadire u daleku prošlost. Hrastovo drvo je sveto drvo od Slovena do danas. Ostatak te tradicije je u hrišćanstvu - badnjak koji znači ponovno rađanje, život i blagostanje. HRASTOVO LIŠĆE simbolizuje snagu, trajnost, hrabrost, stamenost, žilavost i zaštitu od zla. LOVOROVO LIŠĆE označava trijumf, pobedu, počast, večnost, sazrevanje u znanju i miru.

MAČ je simbol zaštite, moći, autoriteta, dostojanstva i nebeske naklonosti. Predstavlja starešinstvo, pravdu, hrabrost, snagu i budnost. U metafizičkom smislu mač je prodorna moć intelekta (um britak i oštar kao mač), duhovnu odlučnost, nepovredivost svetosti, slobodu, pravdu i jednakost. On dalje simbolizuje urođeni dualitet života i smrti, aktivni vid volje i ratničku moć. U hrišćanstvu mač i krst se poistovećuju sa Hristovim stradanjem, a inače je prisutan u amblemima mnogih arhanđela i svetaca. Za razliku od ukrštenih mačeva koji označavaju spremnost na borbu i akciju, u znaku VOA jedan mač okrenut u desnu, mušku, pozitivnu heraldičku stranu nagoveštava siguran pravac, stabilan put i individualnu snagu. U idejnom rešenju VOA je slabo uočljiv, a ipak prisutan, jer je njegovo dejstvo u ovom simbolu skrivenog i tajnovitog karaktera, a njegov horizontalni položaj (ne dinamičan) nagoveštava potrebu za mirnim rešenjem i diplomatijom.


Sova, sveta plava ptica mudrosti i munjevite akcije, bdi i lebdi iznad gnezda od hrastovog i lovorovog lišća, opasanog srpskom trobojkom i mačem. Sova razgranava saće zajedništva, gradi svoje obaveštajne nevidljive mreže u svetovnim i duhovnim prostorima sveta. Vrebajući tamne misli i greške onih koji nasrću na viševekovnu tradiciju naših prostora, sova je zaštićena božanskim oreolom. Svojom istrajnošću i budnošću tera protivnike na pokajanje, ljubav i saradnju.

 

Odluka o znaku pripadnosti Vojnoobaveštajnoj agenciji 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas