Skupštinski nadzor


Narodna skupština obavlja nadzor nad radom službi bezbednosti neposredno i preko nadležnog odbora Narodne skupštine (u daljem tekstu: Odbor).
Odbor naročito:

 • nadzire ustavnost i zakonitost rada službi bezbednosti;
 • nadzire usklađenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti, strategijom odbrane i bezbednosno-obaveštajnom politikom Republike Srbije;
 • nadzire poštovanje političke, ideološke i interesne neutralnosti u radu službi bezbednosti;
 • nadzire zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka;
 • nadzire zakonitost trošenja budžetskih i drugih sredstava za rad;
 • razmatra i usvaja izveštaje o radu službi bezbednosti;
 • razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti službi bezbednosti;
 • pokreće inicijative i podnosi predloge zakona iz nadležnosti službi;
 • razmatra predloge, peticije i predstavke građana koji su upućeni Narodnoj skupštini u vezi sa radom službi bezbednosti i predlaže mere za njihovo rešavanje i o tome obaveštava podnosioca;
 • utvrđuje činjenice o uočenim nezakonitostima ili nepravilnostima u radu službi i njihovih pripadnika i o tome donosi zaključke;
 • izveštava Narodnu skupštinu o svojim zaključcima i predlozima.
 

Sednica Odbora

Pozivu za sednicu Odbora dužan je da se odazove direktor službe bezbednosti. 
Ako je direktor službe bezbednosti sprečen da prisustvuje sednici Odbora, dužan je da na sednicu uputi svog zamenika, odnosno ovlašćenog predstavnika. Sednice Odbora mogu biti zatvorene za javnost. U tom slučaju, predsednik Odbora obaveštava javnost o radu Odbora, saglasno odlukama donetim na sednici Odbora.

Izveštavanje Odbora

Direktor službe bezbednosti, najmanje jednom u toku redovnog zasedanja Narodne skupštine, podnosi Odboru izveštaj o radu službe (redovni izveštaj). Direktor službe bezbednosti podnosi izveštaj Odboru i po potrebi ili na zahtev Odbora (vanredni izveštaj).


Neposredni nadzor

Direktor službe bezbednosti dužan je, na zahtev Odbora, da omogući članovima Odbora pristup u prostorije službe, dozvoli im uvid u dokumentaciju, pruži podatke i informacije o radu službe i odgovori na njihova pitanja u vezi sa radom službe.


Članovi Odbora ne mogu od službi bezbednosti tražiti podatke o:

 • identitetu sadašnjih i bivših saradnika službe;
 • pripadnicima službe sa prikrivenim identitetom;
 • trećim licima kojima bi otkrivanje tih podataka moglo da šteti;
 • metodima pribavljanja obaveštajnih i bezbednosnih podataka;
 • akcijama koje su u toku;
 • načinu primene posebnih postupaka i mera;
 • podacima i informacijama koje su pribavljene razmenom sa stranim službama i međunarodnim organizacijama;
 • tajnim podacima i informacijama drugih državnih organa u posedu službe.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas