Vojnoobaveštajna agencija obeležava 5. mart kao svoj dan.

Na osnovu člana 24. Zakona o Vojsci Srbije, na predlog ministra odbrane, predsednik Republike Tomislav Nikolić 7. jula 2015. godine doneo je Odluku o određivanju Dana Vojske Srbije i drugih vojnih praznika, čime je određeno da se Dan Vojnoobaveštajne agencije obeležava 5. marta. Odluka je objavljena u Službenom vojnom listu 27. jula 2015. godine.

Vojnoobaveštajna agencija slavi ovaj dan jer je u sklopu reorganizacije i modernizacije srpske vojske 5. marta 1884. godine (22. februar po starom kalendaru) doneta Uredba o đeneralštabnoj struci, kojom je formiran Spoljni odsek u okviru Operativnog odeljenja Glavnog đeneralštaba.

Time je prvi put u modernoj srpskoj državi institucionalno zaokružena vojnoobaveštajna delatnost, odnosno ustanovljena je organizacijska celina Vojske koja se bavila isključivo vojnoobaveštajnom delatnošću.

Spoljni odsek je „proučavao zemlje i vojske evropskih i susednih država, pre svega, njihovu organizaciju, popunjavanje, sastav, brojno stanje, razmeštaj, školstvo i ustrojstvo“.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas