Josimović P. Borivoje

(1892-1955)

 


Josimović P. Borivoje, generalštabni brg.general (D. Milanovac, 7. III 1892 - Libertvil, SAD, 1955.) Pitomac 42. kl. Niže i 22. kl. Više škole VA. Slušalac francuske Ratne škole.

Na dužnostima: 27. XII 1913. proveo na dužnosti vodnika u 2.dn/ Šumadijskog ap. U ratovima 1912-1913: vodnik u Šumadijskom art. dnu II poz; 1913 vodnik u Šumadiskom ap 1 poz. U ratu 1914 - 1918 kdir u artiljeriji. Posle rata: od 4. IV 1925. godine, pomoćnik načelnika Štaba Šumadijske div.obl; od 27. IV 1926 v.d. načelnika Štaba kd-e Šumadijske div.obl; na raspolaganju; od 18. XI 1927. u Đeneralštabu kd-e Šumadijske div.obl; od 14. IV 1928 v.d. načelnik Štaba kd-e Šumadijske div.obl; od 30. IV 1929. v.d. šefa Operativnog odseka Operativnog od. Gl. generalštaba; od 12. VI 1931. do 4. V 1934. vojni izaslanik u Pragu; od 29. V 1933. vojni izaslanik u Berlinu, pored redovne dužnosti; od 19. V 1934. do 16. V 1935. kdt 22.pp; od 16.V 1935. pomoćnik načelnika Obaveštajnog od. Gl. generalštaba; od 6. IX 1936 - 20. III 1938. načelnik istog; od 1938 upravnik VTZ (6 meseci); od 10. X 1938 načelnik Generalštabnog od. MVM i urednik SVL; od 23. X 1940 načelnik II direkcije Gl. generalštaba. U AR načelnik Obaveštajnog od. VK. U zarobljeništvu od 1941. do 1945. Od 1945 u Londonu, potom u SAD. Od 1951. u Libertvilu. U vreme aktivne službe smatrali su ga čovekom Milutina Nedića. Unapređen u čin: pukovnika 15. VIII 1929; generala - VII 1937.

Porodične prilike: otac Petar učitelj, majka Darinka učiteljica; oženjen Ružom kćerkom art. majora Obrena Neškovića.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas