Jurišić Ž. Pantelija

(1881-1960)

 


JURIŠIĆ Ž. Pantelija – Panta, arm.general (s.Crna Bara, Šabac, 26. VI 1881 - Beograd, 28. XII 1960) Pitomac 30 kl. Niže i 13. kl. Više škole VA. Na usavršavanju u Nemačkoj 1906/7. Na generalštabnoj pripremi 1910/12.

Na dužnostima: do 1903. vodnik u poljskoj art; od 1905. kdir čete u pešadiji, od 10. X 1905. vodnik u l.dn/ Moravskog ap; od 17. II 1907. vodnik u 3.dn/Moravskog ap; 1912. pomoćnik načelnika štaba Drinske div.obl; od 15. VIII 1913. načelnik štaba Drinske/div.obl.

U ratovima 1912 - 1913: pomoćnik načelnika štaba Drinske div. II poz, Primorskog kora i načelnik štaba Drinske div. 1 poz. U ratu 1914 - 1918: načelnik štaba Drinske div 1 poz; 1916 - 1917 načelnik štaba Moravske div; 1917. kdt konj.brg; 1917-1919 načelnik Štaba Moravske div. Posle rata: 1919. načelnik štaba Banatskih trupa; od 1919. načelnik štaba Osječke div.obl; od 18. IV 1920. načelnik Đeneralštaba IV arm.obl; 10. III 1921. bio naznačen za načelnika Saobraćajnog od. Gl.generalštaba, a 21. IV 1921. određen za načelnika Obaveštajnog od. Gl.generalštaba; od 29. VIII - 12. XII 1921 profesor taktike na Nižoj školi VA pored redovne dužnosti; od 20. XII 1921 -1923. vojni izaslanik u Italiji; od 14. IX 1923 kdt 2.KD; od 26. I 1927. inspektor konjice; od 11. IV 1929 kdt Dunavske div.obl; pomoćnik kdt-a V arm.obl; od 4. XII 1930. inspektor zemaljske odbrane; od 12. II 1935. v.d. kdt IV arm.obl; od 14. II 1936. kdt iste.

Na raspolaganju od septembra 1939. U penziju i rezervu stavljen 3. III 1940. U AR postavljen za kdt-a ratne 4. arm.obl. Dužnost primio 3. IV. Zarobljen od ustaša u Petrinji 10. IV 1941. i predat nemačkoj vojsci. Odveden u zarobljeništvo odakle je otpušten u leto 1942. Unapređen u čin: art. pporučnika 1899; đeneralštabnog kapetana 1910; pukovnika 1. X 1915; div.generala 21. X 1923; arm.generala 14. XI 1936. Odlikovan KZM IV dva puta.

Porodične prilike: od 1908. oženjen gđicom Anom kćerkom Mihaila Jovanovića državnog savetnika; kćerka Olga (r.1909) bila udata za građevinskog ing. Petra Radovića, brata ministra Andre Radovića; sin Mihailo (1922-1991) oženjen Ivankom kćerkom pukovnika Slavka Jakovljevića. Do smrti stanovao u Baba Višnjinoj br. 49/1. Sahranjen na Novom groblju, parcela 18. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas