Kalafatović S. Danilo

(1875-1946)


KALAFATOVIĆ Danilo, arm.general (s.Konarevo, Kraljevo, 27. X 1875 - Mozburg, 1946). Pitomac 26. kl. Niže i 8. kl. Više škole VA. Od 1900. do 1902. slušalac Artiljerijske škole u Fontenblou (Francuska). Od 1904. do 1907. na generalštabnoj pripremi. Govorio je sedam svetskih jezika.

Na dužnostima: 1900. kdir čete i ordonans kralja; od 1902. kdir 5.btr/2.dn/haubičkog ap; od 28. X 1903. kdir 3.btr/ l.dn/ Dunavskog ap; od 6. IV 1907. ordonans kralja; od 3. X 1907. pomoćnik načelnika Đeneralštaba Dunavske div.obl, pored redovne dužnosti; 1909 načelnik Deneralštaba Timočke div.obl; od 8. VI 1909. do 1913. vojni izaslanik u Bugarskoj i od 27. IV 1911. u Rumuniji; od 2. IX 1913 /1914 kdt 3.bn/7.pp; od 1. IV - 13. VII 1914. kdt Bregalničkog pp. U ratovima 1912 - 1913: u štabu 2. armije. U Arnautskoj pobuni 1913. kdt 7.pp.

U ratu 1914 -1918: od 28. VII 1914. do 16. IV 1916. načelnik štaba Moravske div. II poz. i predsednik Komiteta za ukrcavanje trupa u Valoni (1916); od 16. IV 1916. načelnik Obaveštajnog odseka VK; od 25. VII 1917 / 4. V 1920 načelnik Operativnog od. VK.

Posle rata: 1920 vojni ekspert u Parizu i Rapalu; od 12. IV 1920/1922 vojni izaslanik u Parizu; od 15. I 1922. pomoćnik načelnika Gl. generalštaba; od 29. I 1923 šef sekretarijata Saveta zemaljske odbrane i pomoćnik MVM do 26. II 1924; od 30. XII 1925. kdt Dravske div.obl; od 1. III 1928 1. pomoćnik načelnika Gl.generalštaba; od 11. IV 1929 v.d. pa kdt II arm.obl.; od 2. VIII 1930 inspektor zemaljske odbrane.

Po molbi stavljen u penziju 25. X 1930. Direktor a.d. Radio Beograd do 1936. U AR kdt Komande pozadine VK, a od 15. IV načelnik štaba VK ovlašten da povede pregovore o primirju. Umro u zarobljeništvu.
Unapređen u čin: art. pporučnika 1896; kapetana 1903; pukovnika 1. X 1915; div.generala 5. I 1923; arm.generala 11. IV 1930; Odlikovan KZM III i IV. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas