Jovan Mišković

(1844-1908)

 
 
 
Rođen je 6. jula 1844. godine u Negotinu, od oca Raduna, trgovca negotinskog i majke Rade. Umro je 20. oktobra 1908. u Beogradu.
 
Oženio se Krunom, kćerkom Miloja P. Blaznavca, trgovca iz Blaznave, u okrugu Kragujevačkom. Imao je dva sina, Bogdana i Vojina, koji su preminuli kao mladići. Sin Vojin bio je takođe oficir.
 
Osnovnu školu i četiri razreda gimnazije učio je u Negotinu. Peti i šesti razred gimnazije završio je u Beogradu. U vojsku je stupio kao pitomac 5. klase Artiljerijske škole, 6. septembra 1860. godine. Školovanje je završio 1. oktobra 1865, kao četvrti u rangu, kada je proizveden u čin artiljerijskog potporučnika.
 
Unapređenje u činove: kaplar, 7. oktobra 1861, podnarednik, 30. marta 1863, narednik, 4. avgusta 1864, potporučnik, 1. oktobra 1865, poručnik, 1. avgusta 1868, kapetan 2. klase, 19. avgusta 1872. kapetan 1. klase, 4. januara 1875. major, 6. septembra 1876. potpukovnik, 5. novembra 1876. pukovnik, 2. avgusta 1883. general, 22. februara 1894.
 

Dužnosti: prvim rasporedom, po završenoj Artiljerijskoj školi 1. oktobra 1865. određen je za rukovaoca Stragarskih barutana, a 15. oktobra 1867. postavljen je za njihovog upravnika. Za đeneralštabnog oficira pri Rudničkoj okružnoj vojsci postavljen je 26. avgusta 1868, gde je ostao do 6. marta 1873. godine. Od tada je bio vršilac dužnosti komandanta Jagodinske brigade 1. klase Narodne vojske. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas