Bodi D. Mihailo

(1884-1953)

 


BODI D. Mihailo, div.general (Sofija, 18. IX 1884 - Beograd, 1953) Pitomac 34. kl. Niže 1 19. kl. Više škole VA. Preveden iz inžinjerije u generalštabnu struku 1920.

Na dužnostima: od 12. VIII 1905. vodnik u 1.inž.bnu; od 7. XI 1906. vodnik u železničkoj četi 2.inž.bna; U ratovima 1912 - 1913: vodnik u pionirskoj četi; komandir železničke čete; komandant železničke stanice; u srpsko-bugarskoj pograničnoj komisiji. U toku arnautske pobune 1913. komandant inž.bna. U ratu 1914 - 1918: rukovalac saobraćaja u Mladenovcu; zastupnik šefa vojno-železničke inspekcije; 1916. član francusko-engleske Železničke komisije pri savezničkim vojskama u Solunu; na dužnosti u VK; vojni delegat Srpske vojske u Budimpešti 1919; vojni izaslanik u Mađarskoj do 20. IX 1922; načelnik Đeneralštaba kd-e Potiske div.obl; od 17. IX 1923. do 30. XI 1926. šef Operativnog odseka Operativnog odeljenja Glavnog generalštaba; paralelno, od 13. XI 1923. godine profesor "Strategije" na Nižoj školi VA; od 30. XI 1926. godine ađutant kralja; od 8. IV 1927. godine vojni izaslanik u Atini i od 12. XII 1927.godine u Turskoj; u Nastavnom od. Glavnog generalštaba od 30. IV 1929 v.d. pa načelnik Obaveštajnog od. Gl.generalštaba; od 23. X 1931. v.d. komandant Savske div.obl; od 1. IV 1934. godine komandant iste; od 14. X 1935. godine pomoćnik inspektora Zemaljske odbrane; od 6. IV 1936. godine v.d. prvog pomoćnika načelnika Glavnog generalštaba; od 22. X 1937. pomoćnik načelnika Gl.generalštaba; od 10. X 1938. II pomoćnik načelnika Gl.generalštaba.

Stavljen na raspolaganje 12. IX 1940. Po molbi preveden u rezervu 16. X 1940. Reaktiviran 27. III 1941. i postavljen za v.d. inspektora Zemaljske odbrane, a 29. III poništen ukaz o penzionisanju. U AR u Komandi pozadine VK pomoćnik komandanta. Vodio pregovore o primirju. U nemačkom je zarobljeništvu od 1941. do III 1942. odakle je otpušten zbog slabog zdravlja. Prema svedočenju kapetana Ratka Kalafatovića, 1943–1945 nalazio se u Švajcarskoj kao vojni izaslanik jugoslovenske vlade. Unapređen u čin: inž. poručnika 1905; kapetana 1912; majora 1915; pukovnika 14. X 1924; brg.generala 17. XII 1929; div.generala l. IV 1934. godine.

Porodične prilike: u septembru 1915. odobrena mu je ženidba sa gđicom Zorkom kćerkom Laze Dimitrijevića p. lekara iz Smedereva. Do AR sa stanom u Simićevoj br.8. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas