Stanisavljević M. Živko

(1883-1973)

 


Stanisavljević M. Živko, arm.general (Valjevo, 20. I 1883 - Beograd, 7. I 1973) Pitomac 32. kl. Niže i 17. kl. Više škole VA. Završio generalštabnu pripremu 1912.

Na dužnostima: od 1901. do 1904. vodnik u 5.pp; od 10. X 1905. vodnik u 8.pp; od 7. XI 1906. vodnik u Pešadijskoj podoficirskoj školi; od 1909. u štabu Dunavske div.obl; od 1910. do 1911. kdir u 7.pp. U ratovima 1912 - 1913: ordonans u štabu VK i pomočnik kdt-a železničke stanice u Mladenovcu; 1913 kdt železničke stanice Solun u vremenu slanja korpusa u Skadar; načelnik štaba 1. brigade Moravske div; kdt l.bn/14.pp. U ratu 1914 - 1918: od 1914. do 1916. u VK; od X 1916 - 9. II 1917 kdt bn/14. pp; 9. II - 4. VII 1917. pomoćnik načelnika štaba Timočke div; od 4. VII 1917 -1 1919. načelnik štaba Šumadiske div.

Posle rata: od 1 -16. IX 1919. načelnik štaba Bosanske div.obl; od 16. IX - 22. XI 1919. načelnik štaba Dunavske div.obl; od 22. XI 1919. načelnik Đeneralštaba Vrbaske div.obl; potvrđen na istoj dužnosti 4. V 1920; od 24. XI 1921 šef Nastavnog odseka Operativnog od. Gl.generalštaba; od 16. XII 1921 profesor ratne veštine (grupa evropskog rata 1914-1918) na Nižoj školi VA; od 20. IX 1922 vojni izaslanik u Budimpešti; od 23. XII 1924. načelnik Generalstaba IV arm.obl; od 30. XII 1925. do 22. IV 1929. načelnik Obaveštajnog od. Gl.generalštaba; od 30. III 1927. honorarni profesor iz "Vojne geografije" na Višoj školi VA, pored redovne dužnosti; od 22. IV 1929. kdt Dravske peš.brg; od 16. IX 1930. v.d. kdt Vardarske div.obl; od ll.V 1933. kdt Osiječke div.obl.; od 14. X 1935. kdt Moravske div.oblasti; od 13. III 1936. pomoćnik kdt-a V arm.obl; od 8. V 1936. II pomoćnik MVM; od 27. XI 1937. do 13. XI 1940. komandant Primorske arm.obl. Urednik «Ratnika» pored redovne dužnosti od 1 - XI 1922. U AR kdt Trupa primorske arm.obl. Odveden u zarobljeništvo. Posle rata vratio se u zemlju.

Unapređen u čin: peš.pporučnik 1901; poručnika 1905; kapetana 1 kl. 1. I 1912; ppukovnika 1. XII 1918; pukovnika 1. XII 1920; generalštabnog brg. generala 1. XII 1925; div.generala 31. XII 1931; arm.generala 1937.

Porodične prilike: otac Milutin, majka Stanija; od 1911. oženjen gđicom Vidosavom, kćerkom p. Nike Petrovića trgovca iz Modriče (Bosna); deca Milivoje, Nikola i Nadežda. BIBL: Cerska bitka 16-19. avgust 1914. (1927); Šumadijska divizija pri proboju Solunskog fronta (Beograd 1928); Gonjenje nakon Cerske bitke (1928); Cerska bitka (Zagreb 1937); Kumanovska bitka - razmatranja i pouke (1961); Bitoljska operacija 1912 (1952).

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas