Petar V. Aračić

(1885-1958)

 


Petar V. Aračić ( Beograd, 25. 7. 1885- London, 19.10.1958), divizijski general. Završio je 35. klasu Niže i 20. klasu Više škole Vojne akademije, obaveštajni kurs i generalštabnu pripremu. Tokom ratova 1912-1918. godine bio je komandir čete i ađutant Timočke divizije.

Posle ratova je bio komandant bataljona u Podoficirskoj školi, načelnik štaba 1. konjičke divizije, načelnik Štaba Konjičke inspekcije nastavnik taktike u Vojnoj akademiji, načelnik štaba divizijske oblasti i vojni izaslanik u Varšavi. U Glavnom Đeneralštabu je bio prvo načelnik Nastavnog, a zatim Obaveštajnog odeljenja, a potom komandant Dunavske divizijske oblasti i Boke kotorske. Govorio je nemački, italijanski, francuski i engleski jezik.

Penzionisan 1940, a reaktiviran 1941. godine. Učestvovao u Aprilskom ratu na dužnosti pomoćnika komandanta Primorske armijske oblasti. U nemačkom ratnom zarobljeništvu je bio do 1945. godine kada je emigrirao u Veliku Britaniju. Od 1952. do 1955. godine je bio predsednik Srpske crkvene opštine u Velikoj Britaniji. Sin generala Vukomana Aračića.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas