Stojanović Ž. Dragomir

(1878-1943)

 


Stojanović Ž. Dragomir, arm.general (Knjaževac, 18. VIII 1878 - Beograd, 20. VI 1943) Pitomac 28. kl. Niže i 11. kl. Više škole VA. Na stažu u 22.ap u Versaju 1907 -1908. Završio AŠG u Srbiji.

Na dužnostima: od 2. IX 1903. vodnik u l dn/brdskog ap; od 28. X 1903. do 1904. vodnik u artiljeriji 1 nastavnik u Artiljerijskoj podoficirskoj školi u Kragujevcu; od 28. X 1905 -1907 i od 1911-1912. komandir btr u istoj školi; od 4. X 1908. kdir 1.btr/Šumadijskog ap; od 24. VIII 1913 - 1914 kdt 2.dn/Timočkog ap.

U ratovima 1912 - 1913: kdir btr u Šumadiskom ap II poziva. U ratu 1914 - 1918: do 1916. komandant dna Šumadijskog ap; od III 1916. kdt poljskog dn/Šumadijskog ap; od 1. V 1916 na službi kod delegata u štabu Istočne vojske; od 1916 - 17 načelnik štaba kd-e artiljerije 2. armije; od 1. XII 1917 u Školi gađanja u Belforu, a potom u 60.div. na Verdenu; od 1. III 1918 nastavnik "Taktike artiljerije" u Artiljerijskoj školi gadanja u Solunu; od 15. VII 1918 u Operativnom odseku Artiljerijskog od. VK. Posle rata: v.d. načelnika Artiljeriskog od. štaba VK; od 14. II 1920 kdt 1. puka teške artiljerije; od 10. III 1921 nastavnik "Taktike artiljerije sa Ratnom službom" u Artiljerijskoj školi gađanja; od 16. I 1923. nastavnik u Artiljerijskoj i Pešadijskoj školi gađanja; od 17. IV 1923. kdt art.brg Bosanske div.obl; od 17. IX 1923. kdt Dravske div.obl; od 30. XII 1925 inspektor artiljerije MVM; od 4. X 1929. prvi ađutant kralja; od 6. IV 1931. do 18. IV 1934. ministar vojske i mornarice; od 8. VI 1934. do 13. XI 1936. kdt 1 arm.obl. Penzionisan 11. XII 1936. U AR kdt II arm.obl - ratne. Zarobljen, ali nije odveden u logor.

Unapređen u čin: art. pporučnika 1898; kapetana 1908; majora 5. V 1911; ppukovnika 31. X 1913, pukovnika 1. X 1915; div.generala 21. X 1923; arm. generala 17. X 1930. Odlikovan KZM III i IV (dva puta).

Porodične prilike: otac Živko trgovac iz Zaječara, majka Anka iz Soko Banje; od 1905. oženjen gdicom Katarinom kćerkom generala Mihaila Rašića; deca: sin Ljubomir, kćerke Anka i Leposava; kćerka Anka udala se 1933 za art. kapetana Vladimira G. Perića. Do AR sa stanom u Avalskoj br. 12/11. Sahranjen na Novom groblju, parcela 79. BIBL: Taktika artiljerije 1-2. (Sarajevo 1921, 1922). 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas