Radović M.Milorad

(1888-1970)


Radović M.Milorad, div.general (Beograd, 10. XII 1888 - ? 1970) Pitomac 39. kl. Niže i 25. kl. Više škole VA. Završio generalstabnu pripremu. Govorio francuski, ruski i engleski.

Na dužnostima: 27. XII 1913 potvrđen na dužnosti vodnika u 18.pp. U ratovima 1912 -1913: vodnik u 8.pp. U ratu 1914 -1918: kdir mtr.od. u 23.pp i 1. jugoslovenskom pp. Posle rata: od 7. XI 1925 kdt 3.bn/ll.pp kdt 2.bn/ll.pp; od 22. IV 1929. pomoćnik kdt-a 37.pp; od 14. V 1931 kdt 52.pp; do 16. III 1934 kdt 1. planinskog pp; od 16. III 1934 -16. III 1937 ađutant kralja; od 10. III 1936 kdt pp Garde, pored redovne dužnosti; od 1937, vojni izaslanik u Engleskoj; od 26.VI do 30. X 1940. pomoćnik kdt-a Garde; od 20. XI 1940. kdt Zetske div.obl. U AR na dužnosti vojnog izaslanika u Londonu. U Londonu 1941. u sastavu MVM i šef Vojnog kabineta predsednika vlade generala Simovića. Stavljen u penziju novembra 1941. Ostao u emigraciji. Šef kabineta kralja Petra II. Živeo u Australiji i Engleskoj gde je i umro.

Unapređen u čin: pporučnika 1910; brg.generala 31. XII 1936; div.generala 31. XII 1940. Odlikovan KZM IV.

Porodične prilike: od 1919. oženjen gđicom Agnesom, kćerkom Džona Findleja, posednika iz Engleske. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas