Glišić S. Đorđe

(1884-1953)


GLIŠIĆ S. ĐORĐE, generalštabni brg.general (Beograd, 2. XII 1887 - Buenos Aires, ?). Pitomac 39. kl. Niže škole VA i Ratne škole u Parizu (1921-23). Preveden iz inžinjerije u generalštabnu struku 1926.

Na dužnostima:od 17. XI 1913 vodnik u telegrafskoj četi. U ratovima 1912 - 1913: vodnik u Moravskom pinirskom polu-bataljonu 11 poz. U ratu 1914--1918: vodnik i k-dir u pionirskom polubataljonu; ađutant Železničke kd-e; instruktor i oficir za vezu u ruskoj brg. na Solunskom frontu. Učestvovao u operacijama za oslobađanje Koruške 1919. Posle rata: ađutant u Štabu IV arm.obl; kdt Inžinjerijske podoficirske škole; od 24. III 1926 u Odeljenju za vazduhoplovstvo MVM; od 24. II 1927 v.d. šef Operativnog odseka istog; od 24. III 1927 načelnik Đeneralštabnog od. kd-e vazduhoplovstva i šef Operativnog odseka iste; od 9. IV 1928 v.d. načelnika štaba kd-e Vardarske div.obl; šef 1 sekcije obaveštajnog od. Gl.generalštaba; od 16. V 1931 šef Etapnog odseka Saobraćajnog od. Gl.generalštaba; do 19. VII 1934. kdt 45.pp; od 19. VII 1934. pomoćnik načelnika Generalštaba II arm.obl; od 16. XII 1935. vojni izaslanik u Parizu, istovremeno Madridu i Londonu; od 27. VIII 1937. vojni izaslanik u Belgiji, pored redovne dužnosti; od 3. VI 1938. prvi pomoćnik rukovaoca radova za utvrđivanje; od 29. I 1940. načelnik štaba Primorske arm.obl. U AR načelnik štaba Trupa primorske arm.obl. U italijanskom zarobljeništvu do 1943, potom na raznim dužnostima po naredenju kraljevske vlade. Posle rata emigrirao u Argentinu gde je i umro. Unapređen u čin: pporučnika 1910; kapetana 1915; majora 1920; pukovnika 1929; brg.generala 6. IX 1936.

Porodične prilike: od 1924 oženjen gđicom Olgom kćerkom Svetislava Stajevića pukovnika u penziji.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas