Marković J. Petar

(1879-1953)

 
 
 
 
Marković J. Petar, div.general (Kragujevac, 16. IV 1879 - Beograd, 1953). Pitomac 28. kl. Niže i 11. kl. Više škole VA. Završio generalštabnu pripremu. Proveo 14 meseci na stažu u Francuskoj. 
 
Na dužnostima: od 2. IX 1903 v.d. kdir-a 2.č/l.bn/18.pp; od 29. X 1904. pomoćnik klasnog starešine na VA; od 23. IV 1908. u Đeneralštabu Dunavske div.obl; od 17. X 1913. na u Izveštajnom odseku Operativnog od. Gl. generalštaba. U ratovima 1912 - 1913: načelnik štaba Drinske div. II poz. (učestvovao u opsadi Skadra gde je odred pretrpeo težak poraz na Brdici). U ratu 1914 -1918: načelnik štaba Timočke div. 1 poz (snosi deo odgovornosti za nesretno forsiranje Save kod Cevrntije 6. IX 1914.); od III 1916. kdt 8.pp; kdt. kombinovanog puka kod Francuza; na dužnosti u VK i pomoćnik načelnika Štaba 1. armije. Posle rata: od 2. III 1920. načelnik Opštevojnog od. MVM; šef Izveštajnog odseka Gl.generalštaba 1921; od 26. III 1923. v.d. kdt-a 2.KD; od 14. IX 1923. v.d. načelnika Obaveštajnog od. Gl.generalštaba; od 30. XII 1925. predsednik ispitne komisije za čin majora; paralelno, nastavnik ratne istorije za pripravnike generalštabne struke; od 10. II 1927. kdt l.KD. Penzionisan 11. IV 1929. Kao pešadijski poručnik učestvovao u majskom prevratu 1903. 
 
Unapređen u čin: div.generala 21.X 1923. Odlikovan KZM IV. 
 

Porodične prilike: od 1910 oženjen gđicom Danicom kćerkom p. Nauma Nikolića, trgovca iz Beograda. BIBL: Iz minulih dana. Uspomene iz 1915, 1916, 1917 i 1918. godine (Beograd 1920). 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas