Ranosović P. Velimir

(1888-1970)

 


Ranosović P. Velimir, generalštabni brg.general (7. VI 1892 - Pariz, 15.V 1954). Završio Učilište u Rusiji i 25. kl. Više škole VA.

U ratovima 1912 - 1918: 1916. poslat u Rusiju za kdir-a municione kolone 1. dobrovoljačke div. Posle rata: kdir mtr.od/5.kp; od 6. XII 1920. kdir l.esk. Konjičke podoficirske škole; u Operativnom odseku Đeneralštabnog od. MVM; od 30. IV 1929 v.d. načelnika štaba kd-e Bregalničke div.obl; od 10. XII 1930. kdt 3.bn/23.pp; od 9. II 1932. v.d. pa šef III odseka Obaveštajnog od. Gl.generalštaba; od 31. I 1933. načelnik štaba Savske div.obl; od 19. III 1935. načelnik štaba Moravske div.obl; od 17. IV 1936. do 17. IV 1937. kdt 8.kp; od 17. IV 1937. zastupnik kdt-a Konjičke škole; vojni izaslanik u Rimu do AR. U izbeglištvu od 1941. Šef kabineta predsednika vlade Simovića u Londonu. Stavljen u penziju pa ponovo reaktiviran za vojnog izaslanika u Kairu i Ankari (od 22. II 1944). Ostao u emigraciji i živeo u Francuskoj.

Unapređen u čin pukovnika 17. XII 1932; brig.generala 6. IX 1940.

Porodične prilike: otac Petar - oficir, majka Mileva Vukomanović nećaka generala Ranka Alimpića državnog savetnika; brat Mihailo, sestra Nada.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas