Aleksandar J. Mašin

(1857-1910)


Rođen je 24. maja 1857. u Beogradu, a umro 1910. godine u Beogradu.

Nakon završetka šest razreda gimnazije u Beogradu, stupio je 1871. godine u Artiljerijsku školu, koju je završio 1876. godine, kada je proizveden u čin pešadijskog potporučnika. Završio je Višu školu Vojne akademije, dvogodišnju oficirsku školu u Beču i đeneralštabnu pripremu, te postao đeneralštabni kapetan prve klase 1885. godine. U čin potpukovnika unapređen je 1893. godine, a čin pukovnika je dobio 1898. godine.


Penzionisan je 1900. godine, reaktiviran 29. maja 1903, kada se uključio u Majski prevrat kao najstariji oficir. Ponovo je penzionisan 29. maja 1906, i to na zahtev vlade Velike Britanije.


Važnije dužnosti: rad u štabu Dobrovoljačkog korpusa na Drini (u ratu 1876), komandant pešadijskog bataljona (u ratovima 1877-1878. i 1885), komandant pešadijskog puka, profesor Vojne akademije, načelnik štaba divizije, vojni izaslanik u Beču (1897-1898), poslanik na dvoru crnogorskog kneza (1897-1898), izaslanik Srbije na Haškoj konferenciji (1899), ministar građevina (1903), komandant Dunavske divizijske oblasti (1904) i dr.


Kao vojni pisac i prevodilac objavljivao je zapažene članke i prevode, najviše u časopisu „Ratnik".

Odlikovan je Ordenom takovskog krsta trećeg stepena, Ordenom belog orla trećeg stepena, Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena, Ordenom Miloša Velikog četvrtog stepena, Zlatnom medaljom za hrabrost, Srebrnom medaljom za hrabrost, spomenicama ratova 1876, 1877-1878. i 1885. godine, te Spomenicom kralja Petra Prvog.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas