POPOVIĆ R. ŽARKO

 
Žarko Rista Popović (Modriča, Bosna 27. I 1896 – London, 1989), generalštabni pukovnik bio je načelnik I obaveštajnog odeljenja Glavnog generalštaba.
Bio je pitomac
  • Kadetskog korpusa u Odesi (1906-1913),
  • Artiljerijskog učilišta u Petrogradu (1913-1914),
  • Više ratne škole- Ecole Superiere de la Guerre - u Parizu (1921-1923)

U srpsku  vojsku stupio je kao dobrovoljac 1914 i borio se u 8. bateriji Moravskog art. puka kao vodnik, potom od januara 1915 u Dunavskom art. puku.

Na Solunskom frontu je od 30. VII 1917 u štabu artiljerije Moravske divizije kao vezista. Ranjavan i na Ceru i na Gorničevu. Posle rata bio je član Delegacije Vlade i VK u Sofiji, potom Vojne misije (1919-1920), posle Pariza komanduje baterijom u Dunavskoj brigadi, a od 25. H 1924 stalno je u Generalštabu.

Bio je ordonans Kralja od 24. XI 1927. do 22. II 1931; pored te redovne dužnosti bio je v.d. načelnika štaba Dunavske divizijske oblasti i nastavnik u Intendantskoj akademiji i na Višoj školi Vojne akademije(1930-1931); načelnik štaba Zetske divizijske oblasti od 6. I 1931 do 28. XII 1932; vojni izaslanik u Rimu od 28. XII 1932 do 14. IV 1935; načelnik štaba Potiske divizijske obl. u  Subotici do 15. X 1936; od 26. X 1936 bio je šef X odseka Obaveštajnog odeljenja, a od 1. III 1940 načelnik I odeljenja; od 21. VIII1940 vojni ataše u Moskvi.
 

Posle Kairske afere prešao je kao pukovnik u britansku vojsku. Učestvovao je na strani Britanaca u akcijama protiv Mau Mau pokreta u Keniji. Posle je radio za OUN – UNICEF u Ženevi i bio predstavnik u Ugandi sredinom 1960ih. U čin pukovnika unapređen je 1936. U emigraciji je živeo sa svojom suprugom Kosarom, ćerkom Koste Glavinića, univerzitetskog profesora, ministra i predsednika Beogradske opštine. U Londonu su stanovali u kući Boška i Vere Stanojlović. Boško je bio sin pok. armijskog generala Radisava, i kao major od 6. VIII 1940 bio pomoćnik vojnog atašea u Moskvi. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas