JOSIMOVIĆ P. BORIVOJE

 

 
 
JOSIMOVIĆ P. BORIVOJE, generalštabni brg.general (D. Milanovac, 7. III 1892 - Libertvil, SAD, 1955)
Pitomac 42. kl. Niže i 22. kl. Više škole VA.
Slušalac francuske Ratne škole.
 
Na dužnostima:
 • 27. XII 1913 potvrden na dužnosti vodnika u 2.dn/ Šumadijskog ap.
 • U ratovima 1912- 1913: vodnik u Šumadijskom art. dnu II poz;
 • 1913 vodnik u Šumadiskom ap 1 poz.
 • U ratu 1914 - 1918 kdir u artiljeriji.
 • Posle rata: od 4. IV 1925 pomoćnik načelnika Štaba Šumadijske div.obl;
 • od 27. IV 1926 v.d. načelnika Štaba kd-e Šumadijske div.obl; na raspolaganju;
 • od 18. XI 1927 u Đeneralštabu kd-e Šumadijske div.obl;
 • od 14. IV 1928 v.d. načelnik Štaba kd-e Šumadijske div.obl;
 • od 30. IV 1929 v.d. šefa Operativnog odseka Operativnog od. Gl. generalštaba;
 • od 12. VI 1931 do 4. V 1934 vojni izaslanik u Pragu;
 • od 29. V 1933 vojni izaslanik u Berlinu, pored redovne dužnosti;
 • od 19. V 1934 do 16. V 1935 kdt 22.pp;
 • od 16.V 1935 pomoćnik načelnika Obaveštajnog od. Gl. generalštaba;
 • od 6. IX 1936 - 20. III 1938. načelnik istog;
 • od 1938 upravnik VTZ (6 meseci);
 • od 10. X 1938 načelnik Generalštabnog od. MVM i urednik SVL;
 • od 23. X 1940 načelnik II direkcije Gl. generalštaba.
 • U AR načelnik Obaveštajnog od. VK.

U zarobljeništvu od 1941 - 1945. Od 1945 u Londonu, potom u SAD. Od 1951 u Libertvilu. U vreme aktivne službe smatrali su ga čovekom Milutina Nedića.

Unapređen u čin:
 • pukovnika 15. VIII 1929;
 • generala - VII 1937.
Porodične prilike: otac Petar učitelj, majka Darinka učiteljica; oženjen Ružom kćerkom art. majora Obrena Neškovića. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas