JOVANIĆ ĐOKO

 

 
Jovanić Đoko, general pukovnik (1948.)


Rođen u Suvaji, Dolji Lapac 1917. godine. Pre II svetskog rata đak. Član SKJ od 1936. godine. U NOR od 1941. godine. Učestvovao u pripremama ustanka u Lici. U ratu bio komandant bataljona i odreda, pomoćnik komandanta GŠ NOV i PO Hrvatske, komandant divizije i dr.

Posle rata komandant korpusa, načelnik štaba armijske oblasti, načelnik uprave Generalštaba, komandant armijske oblasti i podsekretar u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu. Završio Vojnu akademiju K.E. Vorošilov u SSSR. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1977. godine. Narodni heroj. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas