JOVANIĆ ĐOKO

 

 
Jovanić Đoko, general pukovnik (1948.)


Rođen u Suvaji, Dolji Lapac 1917. godine. Pre II svetskog rata đak. Član SKJ od 1936. godine. U NOR od 1941. godine. Učestvovao u pripremama ustanka u Lici. U ratu bio komandant bataljona i odreda, pomoćnik komandanta GŠ NOV i PO Hrvatske, komandant divizije i dr.

Posle rata komandant korpusa, načelnik štaba armijske oblasti, načelnik uprave Generalštaba, komandant armijske oblasti i podsekretar u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu. Završio Vojnu akademiju K.E. Vorošilov u SSSR. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1977. godine. Narodni heroj. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas