RADE ĐURIĆ

 
Rade Đurić rođen 15. 09. 1958. godine u Novoj Gradiški u  Hrvatskoj. Vazduhoplovnu vojnu akademiju završio je 1981. godine kao peti u rangu.

Školu za komandno-štabno usavršavanje završio je 1996. godine, a generalštabno usavršavanje 2001. godine.

Ima zvanje instruktora letenja i nosilac je zlatnog letačkog znaka.

U toku karijere obavljao je više letačkih i komandantskih dužnosti u ViPVO kao i dužnosti pomoćnika za izviđačku avijaciju u Komandi RViPVO, načelnika odeljenja za analitiku u Vojnoobaveštajnoj agenciji, zastupnika načelnika VOA krajem 2005. i početkom 2006.godine i  načelnika Uprave za obaveštajno-izviđačke poslove u Generalštabu VS.

U čin brigadnog generala unapređen je 09. Maja 2008. godine.

U toku karijere više puta je odlikovan.

Penzionisan je 2009.godine. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas