GEORGIJE JOVIČIĆ

Jovičić Georgije, general potpukovnik (1980-1984.)

Rođen u Jazak, Irig 1927. godine. Pre II svetskog rata đak. U NOR od 1942. godine, a član SKJ od 1943. godine. U ratu bio politički komesar čete i bataljona.

Posle rata na dužnostima u političkim organima. Vršilac dužnosti političkog komesara brigade, vojni izaslanik u SSSR, zamenik načelnika uprave u Generalštabu JNA, sekretar Predsedništva Komiteta organizacije SKJ u JNA, načelnik uprave Generalštaba JNA i dr. Završio je VVA JNA i Generalštabnu akademiju u SSSR. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas