RUKAVINA IVAN

 

 
Rukavina Ivan, general armije (1945-1947. i 1953-1959.)
Rođen u Otočcu 1912. godine.
Pre II svetskog rata student medicine.
Član SKJ od 1935. godine. Od 1936. godine do 1939. godine učestvovao u španskom narodnooslobodilačkom ratu u činu kapetana. U NOR od 1941. godine. Radio na pripremi ustanka u Hrvatskoj, bio je komandant GŠ Hrvatske, korpusa, Vojne uprave za Vojvodinu i dr.
Posle rata načelnik uprave u Generalštabu JNA, pomoćnik državnog sekretara za narodu odbranu, načelnik VVA JNA, komandant armije i dr. Završio VVA JNA. Aktivna služba u JNA prestala mu 1977. godine. Član je Saveta federacije. Narodni heroj. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas