RUKAVINA IVAN

 

 
Rukavina Ivan, general armije (1945-1947. i 1953-1959.)
Rođen u Otočcu 1912. godine.
Pre II svetskog rata student medicine.
Član SKJ od 1935. godine. Od 1936. godine do 1939. godine učestvovao u španskom narodnooslobodilačkom ratu u činu kapetana. U NOR od 1941. godine. Radio na pripremi ustanka u Hrvatskoj, bio je komandant GŠ Hrvatske, korpusa, Vojne uprave za Vojvodinu i dr.
Posle rata načelnik uprave u Generalštabu JNA, pomoćnik državnog sekretara za narodu odbranu, načelnik VVA JNA, komandant armije i dr. Završio VVA JNA. Aktivna služba u JNA prestala mu 1977. godine. Član je Saveta federacije. Narodni heroj. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas