MAJSTOROVIĆ P. ŽARKO

 

 
 
MAJSTOROVIĆ P. ŽARKO, div.general (Azanja, 25.I 1891 - Beograd, 14. V 1960)
Pitomac 40. kl. Niže škole i 22. kl. Više škole VA.
 
Na dužnostima:
 • od 9. IX 1913 vodnik u 4.kp.
 • U ratovima 1912 - 1913: vodnik u 4.kp.
 • U ratu 1914 - 1918: kdir u 4.kp;
 • od 1916 kdir 2.esk/l.kp. 
 • Evidentiran od VK kao član "Crne ruke" od 29.VIII 1912 (uveo ga major Mihailo Gavrović). Predviđen je bio za uklanjanje iz vojske 1917. Učestvovao u operacijama za oslobadanje Koruške 1919.
 • Posle rata: od 23. III 1925 načelnik Štaba l.KD;
 • od 24. II 1927 v.d. načelnik Štaba Jadranske div.obl;
 • od 18. XI 1927 u Generalštabu Jadranske div.obl;
 • od 14. IV 1928 načelnik Štaba kd-e Drinske div.obl;
 • od 4. VI 1930 vojni izaslanik u Grčkoj i Turskoj sa sedištem u Atini;
 • od 29. II 1932 načelnik Štaba kd-e Vardarske div.obl;
 • od 19. V 1934 kdt 46.pp:
 • od 16. V 1935 pomoćnik šefa Generalštabnog od. MVM;
 • od 6. III 1936 - 3. III 1939 ađutant kralja;
 • od 6. III 1936 u II odeljenju Inspekcije zemaljske odbrane, pored redovne dužnosti;
 • od 20. III 1939 načelnik Obaveštajnog od. Gl. generalštaba;
 • od 31.X 1939 pomoćnik upravnika VA za Višu školu;
 • od 29. I 1940 načelnik 1 direkcije Gl.generalstaba;
 • od 23. X 1940 kdt 3.KD Na istoj dužnosti je bio i u AR.

Odveden u zarobljeništvo. Otpušten 13. III 1942. 

Unapređen u čin:
 • pporučnika 1911;
 • brg.generala 31. XII 1936;
 • div.generala 31.XII 1946.

Odlikovan ordenom KZM IV. Dao izjavu A VII 1946.

Porodične prilike: od 1919 oženjen gđicom Norom (u. 3. IV 1962), kćerkom dr Jovana Popovića advokata iz Temišvara. Porodica je do AR stanovala u Osmana Dikića br.25. Sahranjen na Novom groblju, parcela 49. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

 • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

  Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

 • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

 • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

  Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas