PETAR V. ARAČIĆ

 

 
Petar V. Aračić ( Beograd, 25. 7. 1885- London, 19.10.1958), divizijski general.
Završio je 35. klasu Niže i 20. klasu Više škole Vojne akademije, obaveštajni kurs i generalštabnu pripremu.
 
Tokom ratova 1912-1918. godine bio je komandir čete i ađutant Timočke divizije.
Posle ratova je bio:
  • komandant bataljona u Podoficirskoj školi,
  • načelnik štaba 1. konjičke divizije,
  • načelnik Štaba Konjičke inspekcije nastavnik taktike u Vojnoj akademiji,
  • načelnik štaba divizijske oblasti i vojni izaslanik u Varšavi.
  • U Glavnom Đeneralštabu je bio prvo načelnik Nastavnog, a zatim Obaveštajnog odeljenja, a potom komandant Dunavske divizijske oblasti i Boke kotorske.

Govorio je nemački, italijanski, francuski i engleski jezik.

Penzionisan 1940, a reaktiviran 1941. godine. Učestvovao u Aprilskom ratu na dužnosti pomoćnika komandanta Primorske armijske oblasti. U nemačkom ratnom zarobljeništvu je bio do 1945. godine kada je emigrirao u Veliku Britaniju. Od 1952. do 1955. godine je bio predsednik Srpske crkvene opštine u Velikoj Britaniji. Sin generala Vukomana Aračića. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas