TRIFUNOVIĆ P. DUŠAN

 

 
TRIFUNOVIĆ P. DUŠAN, div.general (Svilajnac, 1. III 1880 - Nurnberg, 28. II 1942)
 
Pitomac 29. kl. Niže škole i 12. kl. Više škole VA.
Završio generalštabnu pripremu.
 
Na dužnostima:
 • od 26. X 1904 vodnik u 1. konj.btr;
 • od 10. X 1906 kdir 1. konj.btr.
 • U ratovima 1912 - 1913: načelnik Štaba Javorske brg;
 • 1913 načelnik Štaba Dunavske div. II poz.
 • U ratu 1914 - 1918: do 1916 načelnik Štaba Kombinovane div;
 • od 1. III 1916 načelnik Štaba Vardarske div;
 • od 28. XII 1916 načelnik Štaba Šumadijske div;
 • od 20. II 1917 pomoćnik načelnika Štaba 1. armije;
 • od 10. IX 1917 šef Đeneralštabnog odseka Opštevojnog od. MV i adutant kralja Petra (do 1920).
 • Posle rata: od 25. X 1920 - XI 1921 ekspert za albanska pitanja u Delegaciji na Mirovnoj konferenciji;
 • od 10. XI 1921 načelnik Obaveštajnog od. Gl.generalštaba i profesor "Taktike" na Višoj školi VA od 16. XII 1921 - 20. X 1923;
 • od 17. IX 1923 v.d. pa kdt l.KD;
 • od 6. XI 1924 - 24. XII 1926 ministar vojske i mornarice.

Na raspolaganju do penzionisanja 24. XI 1927. Preveden u rezervu 26. VIII 1930. U AR aktiviran iz rezerve i postavljen za kdta 7. armije. Zarobljen od ustaša 10. IV u Petrinji. Umro u Oflagu 1942. 

Unapređen u čin:
 • majora 5. V 1911;
 • ppukovnika 31. X 1913;
 • pukovnika 1. X 1915;
 • div.generala 21. X 1923.

Odlikovan KZM III i IV.

Porodične prilike: otac Panta - art. ppukovnik, majka Marica kćer Hadži-Maksima kafedžije iz Beograda; brat Dragoljub art. pukovnik; od 1920 oženjen gđicom Milankom, kćerkom Đure Ladenskog trgovca iz Srbobrana. Kumovi generali Mihailo Rašič i Radovan Obradovic; deca: Predrag profesor univerziteta i Dušanka bibliotekar na univerzitetu Filadelfija u Pensilvaniji. Do AR sa stanom u Palmotićevoj br. 9. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas