MANOLA SREĆKO

 

 
 
 
Manola Srećko viceadmiral i general pukovnik (1948-1953. i 1960-1963.).

Rođen u Travniku 1914. godine, umro u Zagrebu 1979. godine. Pre II svetskog rata oficir trgovačke mornarice. Član SKJ od 1935. godine. Učestvovao u španskom narodnooslobodilačkom ratu od 1937. do 1939. godine u činu poručnika. Jedan je od organizatora ustanka u Kordunu i Baniji 1941. godine. U ratu bio komandant grupe odreda, operativne zone i divizije, prvi pomoćnik načelnika GŠ Hrvatske, zamenik komandanta mornarice NOVJ i dr.

Posle rata komandant korpusa, načelnik uprave u Generalštabu JNA, načelnik VVA JNA. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1974. godine. Narodni heroj. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas