MANOLA SREĆKO

 

 
 
 
Manola Srećko viceadmiral i general pukovnik (1948-1953. i 1960-1963.).

Rođen u Travniku 1914. godine, umro u Zagrebu 1979. godine. Pre II svetskog rata oficir trgovačke mornarice. Član SKJ od 1935. godine. Učestvovao u španskom narodnooslobodilačkom ratu od 1937. do 1939. godine u činu poručnika. Jedan je od organizatora ustanka u Kordunu i Baniji 1941. godine. U ratu bio komandant grupe odreda, operativne zone i divizije, prvi pomoćnik načelnika GŠ Hrvatske, zamenik komandanta mornarice NOVJ i dr.

Posle rata komandant korpusa, načelnik uprave u Generalštabu JNA, načelnik VVA JNA. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1974. godine. Narodni heroj. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas