VULETA VULETIĆ

 
 
General-potpukovnik Dr. Vuleta Vuletić, dipl.ing.,
Rođen je 27.07.1939. godine u Karađorđevcu, opština Leskovac. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a gimnaziju u Čačku 1958 godine.
Posle gimnazije, upisuje i završava VA KoV – smer ABHO i školu Stranih jezika. Od 1966 do 1971 godine odlazi na Vojnu Akademiju hemijske zaštite u Moskvi, koju završava sa odličnim uspehom i dobija zvanje Specijalista prvog reda iz domena hemijske zaštite tj. ABXO u SSSR, a kod nas zvanje diplomiranog inžinjera tehnologije.
Po povratku u zemlju završava školu Operatike JNA, a od 1976 do 1978 godine, kao redovni slušalac, u Centru visokih vojnih škola pohađao je postdiplomske studije Vojnih nauka – smer Strategija i operatika. Iste je , dve godine pre roka, kao prvi u klasi završio i postao prvi Magistar vojnih nauka u SFRJ. Kasnije je i doktorirao u istoj oblasti.
U JNA i VJ, obavljao je različite dužnosti: od komandira voda i čete, komandanta bataljona, načelnika roda u diviziji, preko nastavnika na katedri nuklearnog oružja i katedri strategije u ŠNO, do pomoćnika načelnika za postdiplomske studije i doktorate u ŠNO.
Jula 1984 godine prelazi u Kabinet SSNO, prvo na dužnost pomoćnika a zatim i načelnika, gde ostaje do 1990 godine.
Ukazom Predsedništva SFRJ od 24. septembra 1990 godine postavljen je za načelnika Druge uprave GŠ OS SFRJ. Na toj dužnosti ostaje do oktobra 1992 godine.
Poslednja dužnost u VJ bila je Načelnik Centra visokih vojnih škola – ujedno pomoćnik Načelnika GŠVJ za vojno školstvo i naučnu delatnost.
U aprilu 1998. god. odlazi u invalidsku penziju.

Više puta je nagrađivan i odlikovan, a sve službene ocene su mu bile - naročito se ističe. Objavio je veći broj studija, knjiga, udžbenika, naučnostručnih članaka i publikacija. Bio je Mentor i rukovodilac desetina timskih i pojedinačnih naučnostručnih radova. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas