JOVANOVIĆ A. MILOŠ

 

 
JOVANOVIĆ A. MILOŠ, arm.general (Šabac, 12. II 1877 - Beograd, 20. IV 1950)
 
Pitomac 26. kl. Niže i 8. kl.Više škole VA.
Od 1901 - 1903 na generalštabnoj pripremi.
Od 18. XI 1903 - 1904 na studijskom boravku u Francuskoj.

Na dužnostima:
 • od 1900 kdir poljske btr;
 • od 4. XII 1904 u Gl.generalštabu;
 • od 24. IV 1906 kdir 4.č/l.bn/19.pp;
 • od 24. III 1907 pomoćnik načelnika Đeneralštaba Šumadiske div.obl;
 • od 1909 u Đeneralštabnom odseku Opštevojnog od. MV;
 • od 1910 -1912 načelnik Đeneralštaba Šumadijske div.obl;
 • od 15. VIII 1913. načelnik Štaba Šumadijske div.obl;
 • U ratovima 1912 - 1913: načelnik Štaba Šumadijske div 1 poz.
 • U ratu 1914 - 1918: do 20. VIII 1914 načelnik Đeneralštaba Šumadijske div 1 poz;
 • od 8. IX - 25. IX 1914 kdt 19.pp; od 25. IX 1914 -1917 pomoćnik načelnika Štaba 1. pa 3. armije;
 • od 1917 načelnik Đeneralštabnog odseka Opštevojnog od. MV;
 • od 1. II 1917 - 1. VIII 1918 načelnik Opštevojnog od. MV;
 • od 1. VIII 1918 - 1. IX 1919 šef Obaveštajnog od. VK.
 • Posle rata: od 1919 načelnik Đeneralštaba II arm.obl;
 • od 18. IV 1920 - 1. IV 1921 načelnik Obaveštajnog od. Gl.deneralštaba;
 • od 18. X 1920 -1. IV 1921 profesor "Taktike" na Nižoj školi VA pored redovne dužnosti;
 • od 1. IV - 15. XI 1921 načelnik Đeneralštaba 1 arm.obl;
 • od 15. XI 1921 kdt Poriske div.obl;
 • od 15. I 1923 2. pomoćnik načelnika Gl.generalštaba;
 • od 20. X 1923 honorarni profesor "Taktike" na VA, pored redovne dužnosti;
 • od 30. XII 1925 2. pomoćnik MVM;
 • od 11. IV 1929 v.d. kdt-a V arm.obl;
 • od 16. IX 1930 -17. I 1933 kdt 1. arm.obl. i dr.
Stavljen po molbi u penziju s prevodom u rezervu 20. IV 1933. Zarobljen u AR. Vraćen iz logora u zemlju. Kao art. kapetan učestvovao u majskom prevratu 1903.
Unapređen u čin:
 • art. pporučnika 1896;
 • generalštabnog kapetana 1905;
 • pukovnika 30. X 1915;
 • div.generala 5.I 1923;
 • arm.generala 11. IV 1930.

Odlikovan KZM IV.


Porodične prilike: od 1901 oženjen gđicom Bojanom kćerkom p. Petra Arandelovića inž. pukovnika; kćerka Ljubica udala se 1941 za oficira Josipa J. Goloba. Do AR stanovao u Kneza Pavla br. 23. Sahranjen na Novom groblju, parcela 10. 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas