VOJVODIĆ RADOVAN

 
Vojvodić Radovan, general pukovnik (1970-1974.)

Rođen u Gluhom Dolu, opština Bar 1922. godine. Pre II svetskog rata đak. Član SKJ od 1940. godine, a u NOR od 1941. godine. U ratu bio pomoćnik komesara bataljona i odreda, pomoćnik komesara Oficirske škole korpusa i dr.

Posle rata predstavnik Vlade FNRJ pri Štabu snaga OUN u Egiptu, vojni izaslanik u Grčkoj i Velikoj Britaniji, načelnik katedre u VVA, zamenik glavnog urednika vojne enciklopedije, načelnik uprave u SSNO, pomoćnik saveznog sekretara za narodnu odbranu i dr. Završio VVA i Kurs operatike JNA. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas