VOJVODIĆ RADOVAN

 
Vojvodić Radovan, general pukovnik (1970-1974.)

Rođen u Gluhom Dolu, opština Bar 1922. godine. Pre II svetskog rata đak. Član SKJ od 1940. godine, a u NOR od 1941. godine. U ratu bio pomoćnik komesara bataljona i odreda, pomoćnik komesara Oficirske škole korpusa i dr.

Posle rata predstavnik Vlade FNRJ pri Štabu snaga OUN u Egiptu, vojni izaslanik u Grčkoj i Velikoj Britaniji, načelnik katedre u VVA, zamenik glavnog urednika vojne enciklopedije, načelnik uprave u SSNO, pomoćnik saveznog sekretara za narodnu odbranu i dr. Završio VVA i Kurs operatike JNA. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas