PEHAČEK RUDOLF

 

 

Pehaček Rudolf, general pukovnik (1959-1960)

Rođen u Ilirskoj Bistrici 1913. godine. Pre II svetskog rata student prava. U NOR od 1941. godine, a član SKJ od 1942. godine. U ratu bio komandant odreda i divizije, načelnik štaba korpusa, komandant baze NOVJ u Bariju i dr.

Posle rata šef vojne misije JA u Berlinu, načelnik uprave u Generalštabu JNA, komandant korpusa i dr. Završio VVA i Kurs operatike JNA. Član je Saveta federacije. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1973. godine. Narodni heroj. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas