MARKOVIĆ J. PETAR

 

 
MARKOVIĆ J. PETAR, div.general (Kragujevac, 16. IV 1879 - Beograd, 195?).
Pitomac 28. kl. Niže i 11. kl. Više škole VA.
Završio generalštabnu pripremu.
Proveo 14 meseci na stažu u Francuskoj.
 
Na dužnostima:
 • od 2. IX 1903 v.d. kdir-a 2.č/l.bn/18.pp;
 • od 29. X 1904 pomoćnik klasnog starešine na VA;
 • od 23. IV 1908 u Đeneralštabu Dunavske div.obl;
 • od 17. X 1913 na u izveštajnom odseku Operativnog od. Gl. generalštaba.
 • U ratovima 1912 - 1913: načelnik Štaba Drinske div. II poz. (učestvovao u opsadi Skadra gde je odred pretrpeo težak poraz na Brdici).
 • U ratu 1914 -1918: načelnik Štaba Timočke div. 1 poz (snosi deo odgovornosti za nesretno forsiranje Save kod Cevrntije 6. IX 1914);
 • od III 1916 kdt 8.pp; kdt. kombinovanog puka kod Francuza; na dužnosti u VK i pomočnik načelnika Štaba 1. armije.
 • Posle rata: od 2. III 1920 načelnik Opštevojnog od. MVM; šef Izveštajnog odseka Gl.generalštaba 1921;
 • od 26. III 1923 v.d. kdt-a 2.KD; od 14. IX 1923 v.d. načelnika Obaveštajnog od. Gl.generalštaba;
 • od 30. XII 1925 predsednik Ispitne komisije za čin majora; paralelno, nastavnik "Ratne istorije" za pripravnike generalštabne struke;
 • od 10. II 1927 kdt l.KD.

Penzionisan 11. IV 1929. Kao pešadijski poručnik učestvovao u majskom prevratu 1903. 

Unapređen u čin:
 • div.generala 21.X 1923.

Odlikovan KZM IV.

Porodične prilike: od 1910 oženjen gđicom Danicom kćerkom p. Nauma Nikolića, trgovca iz Beograda.
BIBL: Iz minulih dana. Uspomene iz 1915, 1916, 1917 i 1918. godine (Beograd 1920). 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas