BRANISLAV ANOČIĆ

 

 
 
Branislav Anočić, Rođen 12.02.1959. godine u Lazarevcu. Završio je Vojnu gimnaziju u Beogradu, gde je diplomirao 1977. godine kao "đak generacije". Završio je Vojnu akademiju u Beogradu, smer KoV sa prosečnom ocenom 9,56, nakon čega je proizveden u čin potporučnika artiljerije.

Od 1981. do 1992. godine, bio je komandir voda i komandir čete, a potom i profesor u artiljerijskom centru za obuku (u Zadru, bivša Jugoslavija, danas Hrvatska, kao i u Sarajevu, bivša Jugoslavija, danas BiH).

Tokom 1989. godine, 10 meseci je radio kao vojni posmatrač u Namibiji, pri misiji OUN - UNTAG.

Od 1992. do 1994. godine, radio je kao oficir za vezu GŠ OS Jugoslavije sa UNPROFOR-om.

Krajem 1993. godine, primljen je u Obaveštajnu upravu GŠ OS Jugoslavije, gde je obavljao nekoliko dužnosti u operativnom odeljenju (za prikupljanje obaveštajnih podataka).

Od novembra 1999. do septmbra 2003. godine, bio je izaslanik odbrane SR Jugoslavije u Budimpešti, u Mađarskoj.

Od avgusta 2004. do novembra 2005. godine, bio je zastupnik i zamenik direktora Vojnoobaveštajne agencije MO Srbije i Crne Gore.

Od 2005. godine do 2009. godine obavljao je dužnost izaslanika odbrane RS u SAD.

Odlikovan je nekoliko puta za posebne zasluge i isticanje u službi, a dobio je i medalju OUN za posebne zasluge.

Penzionisan je 2009. godine. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas