Član 54.

Generalni inspektor:


  • nadzire primenu načela političke, ideološke i interesne neutralnosti u radu VBA i VOA i njihovih pripadnika;
  • nadzire zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka; nadzire zakonitost trošenja budžetskih i drugih sredstava za rad;
  • daje mišljenje na nacrte zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti VBA i VOA;
  • utvrđuje činjenice o uočenim nezakonitostima ili nepravilnostima u radu VBA i VOA i njihovih pripadnika;
  • podnosi izveštaj ministru odbrane o rezultatima nadzora sa predlogom mera.

Generalnog inspektora postavlja Vlada na period od pet godina, na predlog ministra odbrane, uz mišljenje Saveta za nacionalnu bezbednost. Generalni inspektor je odgovoran za rad ministru odbrane.


Generalni inspektor podnosi izveštaj o sprovedenoj kontroli najmanje jednom godišnje nadležnom odboru Narodne skupštine. Generalni inspektor ne može biti član političke stranke, niti obavljati drugu javnu funkciju.

(Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji)

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas