VOA logo

Peta sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

20. 06. 2014

Beograd, 19. jun 2014. godine - Na 5. sednici održanoj 19. juna 2014. godine, Odbor za kontrolu službi bezbednosti razmotrio je i usvojio izveštaje o radu Vojnoobaveštajne agencije zaključno sa 31. martom 2014. godine.


Članovi Odbora su ocenili da izveštaji Vojnoobaveštajne agencije pružaju sveobuhvatan uvid u najvažnije segmente rada ove službe bezbednosti u izveštajnim periodima pružili su punu podršku daljem koordiniranom i usklađenom radu službi bezbednosti na planu zaštite nacionalnih interesa i sprovođenja bezbednosno-obaveštajne politike Republike Srbije.


Nakon što je na 3. i 4. sednici Odbor razmotrio i usvojio Izveštaj o radu Vojnobezbednosne agencije za period od 1. 10. 2013. godine do 1. 04. 2014. godine i Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije za period od 1. 10. 2013. godine do 31. 03. 2014. godine, Odbor je usvajanjem izveštaja o radu Vojnoobaveštajne agencije zaokružio postupak razmatranja izveštaja o radu službi bezbednosti za protekli period, što predstavlja obavezu Odbora u skladu sa Zakonom o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije i Poslovnikom Narodne skupštine.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas