Pukovnik DEJAN PAJIĆ
Zamenik direktora Vojnoobaveštajne agencije

Datum i mesto rođenja
4. septembar 1969. god. u Beogradu, Republika Srbija.


 

Obrazovanje

 • Generalštabno usavršavanje (Kraljevski koledž za odbrambene studije) u Londonu (2012);
 • Komandno štabno usavršavanje u Beogradu (2002);
 • Vojna akademija KoV - smer OMJ u Banjoj Luci (1992);
 • Opšta srednja vojna škola „Bratstvo-jedinstvo“ u Beogradu (1988).

Prethodne dužnosti

 • načelnik Glavnog odeljenja za operacije - Vojnoobaveštajna agencija;
 • načelnik Odeljenja za izaslanstva odbrane Republike Srbije - Vojnoobaveštajna agencija;
 • izaslanik odbrane Republike Srbije u NR Kini;
 • samostalni referent - Vojnobezbednosna agencija;
 • samostalni referent - Obaveštajno-bezbednosni sektor MO;
 • referent - Vojna služba bezbednosti;
 • ađutant ministra odbrane
 • komandir čete vojne policije specijalne namene;
 • komandir voda vojne policije.

Unapređenja

 • pukovnik (2013);
 • potpukovnik vanredno (2005);
 • major (2003);
 • kapetan prve klase (1999);
 • kapetan (1996);
 • poručnik (1993);
 • potporučnik (1992).

Strani jezici

 • engleski;
 • kineski.

Službeni kontakt
Kneza Miloša broj 33, 11000 Beograd.
Imejl: voa@mod.gov.rs


Zamenik direktora rukovodi radom VOA u skladu sa ovlašćenjima i zadacima koje dobija od direktora i zamenjuje direktora u njegovoj odsutnosti. U domenu njegovih nadležnosti su i izrada i praćenje realizacije planskih dokumenata iz delokruga rada VOA. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas