Zamenik direktora rukovodi radom VOA u skladu sa ovlašćenjima i zadacima koje dobija od direktora i zamenjuje direktora u njegovoj odsutnosti. U domenu njegovih nadležnosti su i izrada i praćenje realizacije planskih dokumenata iz delokruga rada VOA.  

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas