Organizacijski deo VOA nadležan za planiranje izrađuje godišnje, mesečne i periodične planove rada i vanredne i redovne izveštaje, kao i druge dokumente iz oblasti planiranja. Realizuje koordinaciju rada organizacijskih jedinica VOA s ciljem grupisanja poslova po srodnosti i njihovom objedinjavanju po kriterijumu funkcionalne povezanosti.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas