Radom VOA rukovodi direktor, koji za svoj rad odgovara ministru odbrane.

Direktor VOA ima zamenika, koji za svoj rad odgovara direktoru.

Direktora VOA i njegovog zamenika postavlja i razrešava predsednik Republike ukazom na predlog ministra odbrane, ako se radi o profesionalnom vojnom licu, odnosno Vlada, na predlog ministra odbrane, u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Direktor VOA i njegov zamenik postavljaju se na period od pet godina.

Direktor VOA i njegov zamenik ne mogu biti članovi političke stranke, niti obavljati drugu javnu funkciju.

Za direktora VOA i njegovog zamenika može biti postavljeno lice koje je završilo generalštabno usavršavanje i koje ima najmanje devet godina radnog iskustva na obaveštajno-bezbednosnim poslovima u sistemu odbrane.

 

Direktor VOA:

 

 1. daje naloge i instrukcije za rad organa i pripadnika Agencije;
 2. odgovara za zakonito i stručno funkcionisanje Agencije;
 3. odgovara za namensko korišćenje finansijskih i drugih sredstava;
 4. predlaže ministru odbrane plan razvoja, opremanja i godišnji plan rada;
 5. vrši izbor i odlučuje o prijemu i prestanku rada u Agenciji, u skladu sa propisanim kriterijumima;
 6. predlaže nadležnom organu oslobađanje pripadnika Agencije od obaveze čuvanja tajne;
 7. podnosi izveštaj o radu;
 8. predlaže ministru odbrane donošenje propisa iz nadležnosti agencije;
 9. obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene zakonom i podzakonskim aktima.

 

(Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji - glava 7, član 37. i 38)

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

 • 14.06.2019. | Sastanak ministra odbrane sa budućim izaslanicima odbrane

  Ministar odbrane Aleksandar Vulin razgovarao je danas sa oficirima Vojnoobaveštajne agencije, koji će u narednom periodu preuzeti dužnost izaslanika odbrane Republike Srbije u inostranstvu.

 • 14.06.2019. | Prijem kod patrijarha Irineja

  Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 12. juna 2019. godine u Srpskoj patrijaršiji u Beogradu delegaciju Vojnoobaveštajne agencije na čelu sa direktorom brigadnim generalom Zoranom Stojkovićem.

 • 06.06.2019. | Kandidati za izaslanike odbrane u poseti Generalštabu

  Zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-major Petar Cvetković razgovarao je danas sa oficirima koji se pripremaju za rad u izaslanstvima odbrane

Važniji linkovi

Pratite nas