General-major ZORAN STOJKOVIĆ
Direktor Vojnoobaveštajne agencije

Datum i mesto rođenja
20. januar 1969, Novo Mesto, Slovenija.

 

Obrazovanje

 • Generalštabno usavršavanje (Nacionalni univerzitet odbrane SAD) u Vašingtonu (2010);
 • Komandno-štabno usavršavanje u Beogradu (2002);
 • Vojna akademija KoV - smer pešadija u Sarajevu (1991);
 • Opšta srednja vojna škola "Bratstvo-jedinstvo" u Beogradu (1987).

Prethodne dužnosti

 • zamenik direktora Vojnoobaveštajne agencije;
 • izaslanik odbrane Republike Srbije u Ruskoj Federaciji, akreditovan na nerezidencijalnoj osnovi za Kazahstan i Belorusiju;
 • načelnik Odeljenja za praćenje terorizma u analitici - Vojnoobaveštajna agencija;
 • načelnik Odseka za saradnju i koordinaciju sa stranim obaveštajno-bezbednosnim službama - Vojnoobaveštajna agencija;
 • referent u Vojnoobaveštajnoj agenciji;
 • nastavnik na Katedri vojnoobaveštajne službe ŠNO - Vojna akademija;
 • komandir voda i ujedno nastavnik - Vojna akademija;
 • komandirske dužnosti u pešadijskim jedinicima.

Unapređenje

 • general-major (2022);
 • brigadni general (2018);
 • pukovnik (2010);
 • potpukovnik (2006);
 • major (2002);
 • kapetan prve klase (1998);
 • kapetan (1995);
 • poručnik (1992);
 • potporučnik (1991).

Strani jezici

 • engleski;
 • ruski.

Službeni kontakt
Kneza Miloša broj 33, 11000 Beograd.
Imejl: voa@mod.gov.rs


Radom VOA rukovodi direktor, koji za svoj rad odgovara ministru odbrane. 
Direktor VOA ima zamenika, koji za svoj rad odgovara direktoru. 
Direktora  VOA i njegovog zamenika postavlja i razrešava predsednik Republike ukazom na predlog ministra odbrane, ako se radi o profesionalnom vojnom licu, odnosno Vlada, na predlog ministra odbrane, u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj državnih službenika.
Direktor VOA i njegov zamenik postavljaju se na period od pet godina. 
Direktor VOA i njegov zamenik ne mogu biti članovi političke stranke, niti obavljati drugu javnu funkciju.
Za direktora VOA i njegovog zamenika može biti postavljeno lice koje je završilo generalštabno usavršavanje i koje ima najmanje devet godina radnog iskustva na obaveštajno-bezbednosnim poslovima u sistemu odbrane.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas