8.jpg

Poseta delegacije Odbora za kontrolu službi bezbednosti Vojnoobaveštajnoj agenciji

27. 06. 2013

Beograd, 27.06.2013. – Predstavnici Odbora za kontrolu službi bezbednosti Narodne Skupštine Republike Srbije posetili su danas upravni deo Vojnoobaveštajne agencije (VOA) Ministarstva odbrane RS.

Delegaciji Odbora, koju je predvodila predsednica Jadranka Joksimović, najpre je predstavlјena muzejska postavka o istoriji vojnoobaveštajne službe u Srbiji od 1884. godine do danas.

Nakon upoznavanja sa prošlošću i tradicijom Agencije, rukovodioci VOA, na čelu sa direktorom brigadnim generalom Draganom Vladisavlјevićem, izložili su delegaciji klјučne elemente funcionisanja Agencije, odnosno mesto VOA u bezbednosno-obaveštajnom sistemu RS, zakonski okvir, nadzor i kontrolu, nadležnosti, funkcije, misiju, kao i organizacijsku sutrukturu Agencije.

Osim predsednice Odbora Jadranke Joksimović u poseti VOA su bili i članovi Odbora Nenad Popović i Igor Bečić, zamenici članova Odbora Mirolјub Stojčić, Mirna Kosanović i Jožef Šandor, kao i samostalni savetnik u Odboru Gorica Durkalić i sekretar Odbora Katarina Terzić.


Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas