VOA logo

Odbor za kontrolu službi bezbednosti obavio prvu nadzornu posetu vojnoobaveštajnoj agenciji

15. 07. 2013

Beograd, 15.07.2013. - Članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti koje je predvodila predsednik Odbora Jadranka Joksimović, realizovali su prvu nadzornu posetu Vojnoobaveštajnoj agenciji u skladu sa Planom rada Odbora, a radi utvrđivanja činjenica o eventualnom nezakonitom postupanju VOA prema pripadnicima Agencije koji su se obratili Generalnom inspektoru službi i Zaštitniku građana.
U sastavu Delegacije Odbora učestvovali su narodni poslanici članovi Odbora: Igor Bečić, Dragan Šutanovac, kao i zamenici članova Odbora Mirolјub Stojčić i Jožef Šandor.
Nadzorna poseta predstavlјa nastavak sednice Odbora od 18. jula ove godine na kojoj je Odbor već razmatrao činjenice o eventualnom nezakonitom postupanju VOA u slučaju pripadnika koji su se obratili organima nadzora.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti prihvata nalaze iz izveštaja Generalnog inspektora službi kojim su utvrđene nepravilnosti u postupanju VOA prema pojedinim pripadnicima, kao i veći deo preporuka Zaštitnika građana. Članovi Odbora izrazili su rezervu prema delu nalaza i preporuka Zaštitnika građana u jednom od slučajeva, smatrajući da u istom ne postoji dovolјno elemenata na osnovu kojih bi se utvrdilo nepravilno postupanje Agencije prema ovom pripadniku. Odbor takođe zauzima stav da prekomande profesionalnih vojnih lica u načelu predstavlјaju sastavni deo vojničke profesije, te stoga ne bi trebalo da budu prevashodni osnov za obraćanje Zaštitniku građana i drugim organima kontrole.
Vojnoobaveštajna agencija je pokazala konstruktivan i otvoren pristup tokom nadzorne posete članova Odbora, kojima je omogućila uvid u kompletnu dokumentaciju i nesmetan razgovor sa pripadnicima Agencije koji su se obraćali organima kontrole.
Nadzornom posetom VOA Odbor je zaokružio prvi ciklus nadzornih poseta službama bezbednosti u skladu sa Planom rada Odbora. Nakon usvajanja zapisnika nadzornih poseta na sednici Odbora u septembru mesecu Odbor će detalјnije informisati javnost o rezultatima nadzora u skladu sa Odlukom Odbora o obavlјanju neposrednog nadzora nad radom službi bezbednosti i u skladu sa odredbama Zakona o tajnosti podataka.

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 29.03.2019. | Saopštenje o tribini o NATO agresiji

    U skladu sa Programom obeležavanja 20 godina od odbrane od NATO agresije, izaslanici odbrane Republike Srbije su u proteklom periodu organizovali niz događaja

  • 12.03.2019. | Pukovniku Rašeti francuski orden Nacionalnog reda za zasluge

    Nekadašnjem izaslaniku odbrane Republike Srbije u Republici Francuskoj pukovniku Zoranu Rašeti uručen je orden Nacionalnog reda za zasluge, u rangu viteza

  • 09.03.2019. | Ministar Vulin na Konferenciji izaslanika odbrane

    Sastanku u okviru Konferencije izaslanika odbrane Republike Srbije, održanom danas u Domu Garde na Topčideru, prisustvovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Milan Mojsilović i članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba.

Važniji linkovi

Pratite nas