Istorijat vojnoobaveštajne službe u Srbiji

Istorijat vojnoobaveštajne službe u Srbiji

14. 09. 2010

Ministar odbrane R. Srbije gospodin Dragan Šutanovac je 14.09.2010. godine u prostorijama Vojnoobaveštajne agencije obišao stalnu postavku na temu ''Istorijat vojnoobaveštajne službe u Srbiji'', koja je otvorena ovih dana. 

Sadržaj postavke obuhvata sledeće celine: Rukovodioci službe od njenog nastanka do danas, Istoriju izaslanstava odbrane, Istorijat razvoja službe i Tehnička sredstva i dokumente.

Brojne fotografije, dokumenti i predmeti ilustruju bogatu istoriju vojnobaveštajne službe u Srbiji.


Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas