Poseta stranih vojnih predstavnika

Poseta stranih vojnih predstavnika

02. 03. 2011

Dana 02.03.2011. godine u skolopu redovnih godišnjih aktivnosti, strani vojni predstavnici akreditovani u R. Srbiji, posetili su Vojnoobaveštajnu agenciju. U okviru posete Agenciji, obišli su deo stalne postavke o istorijatu vojnoobaveštajne službe u Srbiji. 

 
U ime zastupnika direktora i pripadnika VOA, goste je pozdravio puk Savičić koji ih je kratko upoznao o istorijatu zgrade u kojoj se nalazi Agencija zahvalivši im se na poseti i na tome što su obišli izložbu na koju su pripadnici VOA veoma ponosni.


Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas