VOA logo

Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

21. 12. 2018

U toku diskusije je istaknuto da je zbog aktuelne bezbednosne situacije neophodno intenzivno angažovanje svih državnih struktura kao i organa bezbednosti Republike Srbije. Članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti pružili su punu podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, svim državnim organima i službama bezbednosti u naporima koje ulažu na zaštiti i očuvanju bezbednosti Republike Srbije i svih njenih građana.

Članovi Odbora informisani su o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji kao i o aktuelnoj političko-bezbednosnoj situaciji u okruženju. Tom prilikom članovi Odbora upoznati su sa aktivnostima koje vojne službe bezbednosti preduzimaju u vezi sa nedavnim događajima od uticaja na bezbednosnu situaciju u Republici Srbiji, uključujući događaje u južnoj srpskoj pokrajini. Na osnovu predstavljenih aktivnosti i dobijenih informacija, istaknuto je da su vojne službe bezbednosti u izveštajnom periodu sve zadatke iz svojih nadležnosti vršile u skladu sa važećim pozitivno-pravnim propisima, u interesu zaštite bezbednosti Republike Srbije i svih njenih građana.

Tokom diskusije, ocenjeno je da izveštaji pružaju potpun uvid u rad Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije i da su agencije u izveštajnom periodu efikasno izvršavale zadatke iz svoje nadležnosti. Analizom rada u izveštajnim periodima, Odbor je zaključio da je Vojnobezbednosna agencija uspešno realizovala težišne zadatke iz svoje nadležnosti u suprotstavljanju organizovanom kriminalu i korupciji, bezbednosnoj i kontraobaveštajnoj zaštiti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Posebno je naglašen značaj pravovremenog otkrivanja i procenjivanja indikatora ugrožavanja bezbednosti sistema odbrane i preduzimanje efikasnih mera kontraobaveštajne i bezbednosne zaštite Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Agencije su u izveštajnom periodu realizovale zadatke iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i u saradnji sa organima rukovođenja i komandovanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i sa drugim nadležnim institucijama u Republici Srbiji i partnerskim službama drugih zemalja.

Članovi Odbora posebno su pozdravili unapređenje saradnje i razmenu informacija sa domaćim i stranim službama bezbednosti čime je omogućena efikasnija provera podataka i informacija što je doprinelo većoj pouzdanosti procena i u velikoj meri doprinelo jačanju poverenja i saradnje među agencijama.

Takođe, prepoznajući značajnu ulogu koju imaju izaslanstva odbrane, kao organizacione jedinice Vojnoobaveštajne agencije, članovi Odbora izrazili su jedinstven stav da se pruži puna podrška za otvaranje novih izaslanstva odbrane.

Preuzeto sa sajta Narodne skupštine.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas